Otevřený dopis čestného předsedy TJ Sokol Živanice Petra Špačka Martinu Malíkovi, předsedovi FAČR

21.10.2020 09:26

Pane Malíku,

když jsem si v sobotním vydání deníku Sport přečetl Vaše vyjádření o tom, jak jste událostmi překvapen, myslel jsem si, že snad žertujete. Vždyť Vy jste předseda asociace.

Když jsem si však v pondělí večer vyslechl Vaše vyjádření po zasedání neVýkonného výboru, velmi jsem se nahněval. Jak můžete vyjádřit, že to vše je kolektivní vina! To mně připadá, že jste se vrátil do doby minulé. Jak můžete osočit kluby ve smyslu, že si nechtěly pálit prsty, a tak neupozorňovaly na situaci ve fotbale? Slušně řečeno, nemluvíte pravdu. Mám Vám připomenout jen některé kauzy, např. Zličín, Jihlavu atd., ale v neposlední řadě i mou osobní zkušenost? Je tomu již dva roky, kdy jsem se otevřeným dopisem snažil upozornit na poměry v našem fotbale. Vy osobně jste na mě vyvíjel nátlak, ať celou kauzu stáhnu, omluvím se a udělám ze sebe pomýleného. Ještě několikrát jsem, během řízení se mnou, písemně předával podněty a žádal i přezkoumaní videozáznamu na regulérnost některých zápasů, řízenými arbitry jako např. Štuk, Hanousek, Zadinová atd. A naposledy Ježek. Jediné, čeho jsem dosáhl, bylo udělování nesmyslných pokut našemu klubu a dále nám v mnohých zápasech bylo prostřednictvím arbitrů dáváno najevo, co s námi chcete udělat. Neuznané góly, vymyšlené penalty, desítky žlutých karet i červené. A Vy řeknete, že jste neměli podněty…

Chybí Vám naprostá sebereflexe. Čekal jsem, že se omluvíte všem čestným lidem ve fotbale, za politováníhodné události, hráčům za úmyslná zranění, která pod podhledem rozhodčích a delegátů utrpěli, za zkažené víkendy po zkažených zápasech, majitelům klubů za marně vynaložené prostředky a v neposlední řadě i divákům.

Ještě chci uvést, že za TJ SOKOL Živanice budu požadovat vrácení prostředků za pokuty neoprávněně udělené, a to jménem Župy sokolské, kde jsem jednatelem v místní Tělocvičné jednotě, neboť z FAČR jste mě vyhodili, ale ze SOKOLA nemůžete. Tyto finanční prostředky jsou SOKOLA, a budou vynaloženy na mládež.

Za mou osobu upozorňuji, že řízení se mnou trvalo půl roku, kde jsem byl orgány FAČR ponižován, ve svém volném čase a za své vlastní náklady mnohokrát předvolán před nesmyslné komise, kde byl na mě vyvíjen nátlak, zejména směrem k novinářské obci, byly zastrašovány kluby i někteří jednotlivci, kteří přímo, či nepřímo mi chtěli vyjádřit podporu. Dne 4. 4. 2019 jsem byl Rozhodnutím osobně podepsaným Vámi a p. Berbrem vyloučen z FAČR, což je dle stanov FAČR nejvyšší možný trest. Bylo uváděno, že v "povaze pachatele nenapravitelnosti, možnosti pokračování v kritice atd." K tomu celkem tři strany Rozhodnutí. Tímto vyloučením jste mně znemožnili další činnosti v milovaném fotbale. Trpěl jsem tím, zhoršil se mi zdravotní stav, dostavily se poruchy spánku a celkově jsem byl společensky diskvalifikován. Budu proto žádat od orgánu FAČR omluvu, případně odškodnění za nemajetkovou újmu.

Kde je trochu slušnosti, abyste se omluvil lidem, kteří se odvážili poměry v našem fotbale komentovat a byli za to kritizováni, případně trestáni, např. internacionál p. Baroš, Vízek, Šmicer a další. Omluvili jste se čestným lidem, které jste z fotbalu vyobcovali, např. Mgr. Haindlová, JUDr. Mlsna, pan Poppr a řada dalších? Nechcete je požádat o návrat do vedení FAČRu?

V této politováníhodné kauze je zatím pořád více otázek než odpovědí.

S pozdravem občan

Petr Špaček

V Pardubicích 20. 10. 2020